Friday, June 22, 2012

[c++]Crypted ip to ip chat
[RO]
Va prezint un program de chat securizat. Traficul dintre cele 2 persoane care vorbesc este criptat cu ajutorul algoritmului RSA, care este un algoritm te criptare cu cheie publica/privata.Libraria utilizata este crypto++ iar pentru interfata grafica am utilizat libraria wxWidgets versiunea 2.8.12. Mai jos voi adauga un link de download a proiectului, acesta a fost facut cu ajutorul ide-ului Code Blocks. Proiectul poate fi compilat cu orice alt ide prin adaugarea celor 4 fisiere cpp/h unui proiect gol creat de voi, atat timp cat proiectul este setat corect pentru a putea compila un proiect wxWidgets. Puteti utiliza sample-urile care vin o data cu libraria wxWidgets ca punct de start. Pentru crypto++ sugerez sa folositi libraria statica. Proiectul in romana

[EN]
I present you a secure chat. The trafic between the 2 people talking is encrypted with the help of the RSA algorithm, which is a public/private key encryption algorithm. The library used is crypto++, and for the graphic interface i used the wxWidgets library version 2.8.12. Below i will ad a download link for the project, which was created with the help of Code Blocks ide. The project can be compiled with any other ide by adding the 4 cpp/h files to an empty project you create, as long as the project is correctly set up to compile wxWidgets application. You can use the samples that come along the wxWidgets librari as a starting point. For crypto++ i sugest you use the static library. English project

No comments:

Post a Comment